Oppløserbygget

Bygget, som i nyere tid huset cellulosen til produksjonen, samler i dag bilverksted, motorsykkelverksted, kjøreskole og bilforhandler.