PM5

PM5 var hjertet på Hunsfos da papirmaskinene svev for fullt. Her gikk Papirmaskin 5 fra 1951 til 2004. I dag finner du en rekke kontorlokaler i PM5, i tillegg til spisesteder, tannhelsesenter, kiropraktorklinikk, datalagringssenter og event-lokaler.

Les mer

PM6

Der hvor Papirmaskin 6 ble installert i 1957, finner du i dag veksthuset, kontorlokaler, frisørsalong, brudesalong og flere bedrifter.

Les mer

Veksthuset

Veksthuset er et inspirerende, skapende fellesskap for oppstartselskaper. I samarbeid med Vennesla kommune tilbys gründere gratis kontorlokaler her i etableringsfasen.

Les mer

Verkstedbygget

I det gamle verkstedbygget finner du fortsatt mekanisk verksted og elektroverksted, i tillegg til en rekke kontorlokaler for ulike bedrifter.

Les mer

BM9

BM9 er et større lokale som tidligere huset Bestrykningsmaskin 9. Denne ble bruk til å produsere tapeter og annet papir med tilførte kvaliteter eller mønster. I dag brukes bygget av en leietaker som tester offshore-relatert utstyr.

Møllesalen

I den gamle Møllesalen er eimen av papirproduksjon erstattet av duften av hjemmebrygget øl.

Les mer

Oppløserbygget

Bygget, som i nyere tid huset cellulosen til produksjonen, samler i dag bilverksted, motorsykkelverksted, kjøreskole og bilforhandler.

Papirlageret

Det gigantiske Papirlageret var, som navnet sier, stedet hvor det ferdige papiret ble lagret i påvente av transport til kunder. I dag er Papirlageret fylt av leietakere innen lager, logistikk og byggevare, i tillegg til flere håndverkere.

Lager & logistikk

A3 Ressurs leverer lager og logistikktjenester for bedrifter, nettbutikker

og distributører. Vi kan gjøre alt fra å lagre et par paller på månedsbasis til å håndtere komplette nettbutikker og lageravdelinger på fast basis.

Les mer