NAV-bygget

Bygget som i nyere tid huset administrasjonen, og som før det var formannskontorer og Sorteringssalen, er bygget om for å gi plass til NAV og Barn og familie-avdelingen i Vennesla kommune.