Lager & logistikk

Lager & logistikk  ›  A3 Ressurs

Vi tar oss av lager og logistikken din!

A3 Ressurs leverer lager og logistikktjenester for bedrifter, nettbutikker og distributører. Vi kan gjøre alt fra å lagre et par paller på månedsbasis til å håndtere komplette nettbutikker og lageravdelinger på fast basis. 

Vi tilbyr et fleksibelt og moderne lager på Hunsfos og kan utføre alle typer lagertjenester – varemottak med kontroll, merking og emballering av varer, gavepakking, ompakking og omfordeling til og fra innland og utland, daglige ordreuttak med EDI oppretting, transportørkontakt og utsending. Vi kan tømme containere og vogntog. Vi kan hente og levere med liten eller stor varebil hvis det er behov for det. 

A3 Ressurs har to arbeidsmarkedstiltak med til sammen 58 plasser og 11 ordinært ansatte. Vennesla kommune står som eneaksjonær og eier av bedriften. A3 Ressurs bistår personer som av helsemessige eller andre årsaker står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Vi ønsker å fremheve ressursene hos den enkelte. 

I VTA – Varig tilrettelagt Arbeid – gir vi et allsidig og meningsfullt arbeidstilbud gjennom å tilby flere forskjellige tjenester og produkter, som har relevans for arbeidsmarkedet. 

I AFT - ArbeidsForberedende Tiltak - gir vi opplæring og arbeidstrening, og hjelper arbeidssøkere inn i det ordinære arbeidsmarkedet. 


Bedriften er lokalisert på 2 steder:

  • Hunsfos: Lager- og logistikkavdeling
  • Kvarstein: Butikk, snekkerverksted, monteringsavdeling, base for vaktmester/servicetjenester, samt hovedadministrasjon for bedriften.

Har du behov for lagerplass?
Ta gjerne uforpliktende kontakt med oss på A3 Lager og Logistikk på Hunsfos. 

Thomas Buvik 
thomas@a3ressurs.no
919 11 105

Åpningstider:
Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Eller etter behov.